SEAS-NVE

Sådan bliver det lettere for kunderne hos SEAS-NVE at vælge energi med god samvittighed

SEAS-NVE er blandt elsektorens største, og virksomheden er Danmarks største kundeejede energiselskab. I forbindelse med afprøvningen af et nyt energikoncept ønskede SEAS-NVE at teste potentialet. Resultatet blev en applikation der åbnede for en ny og anderledes dialog med kunderne som også kan medvirke til at brande SEAS-NVE som leverandør af grøn konkurrencemæssig energi.

Udvalgte testkunder fik muligheden for på timebasis at tilrettelægge deres el-forbrug efter det tidspunkt, hvor strømmen er billigst. Det kan nemlig ændre brugsadfærden og spare penge men også styrke valget af energi med god samvittighed. For SEAS-NVE kunne det blive en unik mulighed for at udnytte den overskydende strøm i det danske el net ved at flytte spidsbelastningen til andre tidspunkter på døgnet.

Appen er et nemt mobilt planlægningsværktøj der adskiller sig ved at hente informationer fra forskellige datakilder. Offentlige og private virksomheder udnytter i støre og større omfang potentialet ved at sælge informationer af forskellig art, som f.eks. vind- og vejrdata. Appen er derfor sammensat af nyttige informationer der udstilles på en enkel og intuitiv måde så brugeren nemmere kan træffe sine beslutninger:

  • Det grønne energimix data hentes fra ENERGINET.DK.
  • Prisen på el fra den Nordiske El-børs Nordpool.
  • Vinddata fra Meteorologisk Institutt i Oslo – (Denne ydelse er gratis i Norge)
  • Praktiske informationer med spareråd fra SEAS-NVE´s egne systemer.

Enterprise apps udnytter data fra flere forskellige systemer

© Copyright - ABOUT Mobile